Čím se zabýváme a co děláme

Čím se zabýváme a co děláme
Skautské hnutí je poselství všestranné výchovy v kruhu vrstevníků. Cílem této výchovy je člověk po všech stránkách vyzrálý, vzdělaný, tvořivý a schopný spolupráce s jinými lidmi, dobře zakotvený v řadě malých i velkých skupin, zformovaný v kulturní bytost. To je samozřejmě ideál, ke kterému se snažíme vést děti, ale také sami sebe.
Děti jsou rozděleny do několika kategorií. První jsou vlčata – světlušky (věk od 6 do 10 let), druhá výchovná kategorie jsou skauti a skautky (věk 11 až 15 let) a další jsou roveři (věk 16 až 25 let). Kategorie uzavírají věkově neomezení oldskauti.
Děti pracují v jednotlivých skautských oddílech a nejméně tři oddíly tvoří skautské středisko. Střediska se organizují na obvodech – Obvodní rada Junáka Prahy 2 má ve svých devíti střediscích 960 členů.
Během roku pořádáme mnoho humanitárních akcí, kde nás veřejnost může vnímat – např. Květinový den, pomoc při povodních na Moravě, sbírky pro Kosovo, pomoc starším lidem. Pořádáme také celostátní semináře pro výchovu činovníků, společenské večery, vůdcovské a zdravotnické kurzy pro výchovu mladých vůdců a vůdkyň. Pro nečleny hnutí připravujeme letní tábor, kuličkiádu, drakiádu, turnaj v odbíjené atd.
Stále do svých 35 oddílů přijímáme nové chlapce a děvčata.
Informace vám rád podá předseda ORJ Prahy 2 Pavel Dolinger
(telefonní spojení přes den: 7191 1647)
pop. V rámci letošních vinohradských oslav pořádali skauti z Prahy 2 zajímavou poznávací hru po naší městské části. Malým vítězům předával na nám. Míru pěkné ceny starosta Mgr. Michal Basch.

Pavel Dellinger

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout