Chystá se dražba

Dražba movitých věcí vyklizených z bytů neplatičů nájemného se dle sdělení ekonomického odboru ÚMČ Praha 2 bude konat ve středu 26. února v Základní škole K. V. Raise, Slezská 21. Od 9:00 do 11:00 zde proběhne zápis dražitelů a vlastní dražba bude zahájena v 11:00. Zájemce o dražené předměty při zápisu předloží platný občanský průkaz a při dražbě v zastoupení předloží zástupci také úředně ověřenou plnou moc. Cizinci předloží platný cestovní pas a povolení k pobytu v ČR. Draženou věc získá dražitel, který učiní nejvyšší podání.
Vydražené věci je možné vyzvednout (vlastními silami a vlastní dopravou) ze skladu po předložení stvrzenky o jejich zaplacení, a to v den dražby (po jejím ukončení, nejpozději do 17:30) a v průběhu následujícího dne (27. února od 9:00 do 13:00). Zájemci se s draženými věcmi mohou seznámit v pondělí 24. února od 14:00 do 17:00 ve skladu v Sázavské 25. Podrobný seznam dražených věcí bude vyvěšen na úřední desce MČ Praha 2 a bude k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20.

van

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout