Cestami proměn v Botanické zahradě

V Botanické zahradě Na Slupi můžeme až do konce března kromě prvních poslů jara obdivovat i znovuzrození opomíjených míst, objektů a sídel z nejrůznějších koutů republiky. Jsou zde vystaveny exponáty putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2015. Na několika panelech jsou zdokumentovány významné počiny, které vedly k záchraně zdevastovaných objektů či celých lokalit. Praha 2 je tu zastoupena obnovou Bastionu, za niž městská část Praha 2 získala několik významných ocenění, a úpravami předpolí Táborské věže na Vyšehradě, které realizovalo hl. m. Praha.

Ve středu 16. března se na momentálním stanovišti putovní výstavy konalo neformální setkání organizátorů s příznivci tohoto projektu. Komorní prezentaci se zasvěceným komentářem Drahomíry Kolmanové si nenechal ujít emeritní ředitel zahrady Na Slupi Václav Větvička. On sám je nepostradatelnou součástí a „tváří“ celého projektu. Stál u jeho zrodu, ale dávno před ním se pokoušel o totéž, o co usilují organizátoři… Přinášet svědectví o zvelebování opomíjených míst, o zachráněných stavbách a znovuoživené přírodě. A jak Václav Větvička zdůraznil, nejde o nostalgii, ale především „o uctivý přístup k tomu všemu, co jsme zdědili po našich předcích.“

Putovní výstavu Má vlast cestami proměn pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o. s., ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Slavnostní zahájení dalšího ročníku se uskuteční v sobotu 21. května 2016 v parku na Královské a knížecí akropoli u Starého purkrabství na Vyšehradě. 

 

Více na cestamipromen.cz.

 

Text a foto: len

 Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015 Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015 Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015 Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015 Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015

Zveřejněno: 16.03.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout