ČIŠTĚNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA VOZOVEK A CHODNÍKŮ NA PRAZE 2

Čištění vozovek zajišťuje Technická správa komunikací (TSK), která je pověřena Magistrátem hl. m. Prahy vykonávat funkci správce komunikací. Čištění se provádí od dubna do listopadu. Hlavní komunikace se čistí v době slabšího automobilového provozu (soboty, neděle, noční hodiny). Vedlejší ulice se čistí v rámci programu komplexního úklidu komunikací (KUK) jednou měsíčně se zajištěním odtahu vozidel, parkujících v rozporu s dopravním značením, a jednou měsíčně bez odtahů. KUK se provádí za užití čisticích mechanismů s doplňkovým ručním čištěním.
Zimní úklid všech vozovek zajišťuje (kromě místních komunikací, na kterých se podle vyhlášky hl. m. prahy sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje vůbec) TSK.
Čištění chodníků je povinností majitelů přilehlých nemovitostí. Část této povinnosti převzala na sebe M. č. Praha 2 tím, že tuto službu zajišťuje na vlastní náklady. Na hlavních pěších trasách se čištění chodníků provádí každý všední den, ve vybraných lokalitách i v sobotu. Provádí se strojově v kombinaci s ručním čištěním. Na ostatních chodnících se čistí ručně každý všední den, z toho jednou týdně v kombinaci se strojovým čištěním. Součástí programu udržování čistoty na ulicích Prahy 2 je i instalace odpadkových košů (160 kusů), speciálních košů na psí exkrementy (183 kusy) a odstraňování psích exkrementů z chodníků, parkových cest a trávníků formou mobilního sběru („psí vysavač“).
Zajištění schůdnosti chodníků v zimním období je rovněž povinností majitelů přilehlých nemovitostí. I v tomto případě poskytuje M. č. Praha 2 službu občanům tím, že zajišťuje odklízení sněhu a námrazy. Na pěších komunikacích se udržuje schůdnost v šíři 1,5 m, na chodnících širších než 2 m a na chodnících užších než 1 m do plné šíře. M. č. Praha 2 zajišťuje odstraňování sněhu a posyp na chodnících kolem komunikací (hlavní tahy) a kolem obchodních center do 4 h od začátku spadu či tvorby námrazy. Podobně zajišťuje schůdnost TSK na tramvajových zastávkách. Na ostatních pěších komunikacích se odstraňování sněhu a posyp provádí do 8 h od začátku spadu sněhu nebo tvorby náledí.
Podrobnější informace: RNDr. Ludmila Pavlíková

RNDr.Ludmila Pavlíková

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout