Bude prodejna Albert na Francouzské : Vyjádření místostarosty

Městská část je v tomto případě účastníkem řízení. Proto byl její zástupce přítomen na místním šetření dne 27. 9. 2001, kde přednesl řadu připomínek. Nejdůležitějšími jsou nesoulad samotné stavby s pražským územním plánem a nedostatečně řešená doprava v klidu a zásobování. Ke všem těmto, i k dalším dílčím problémům, však existují i jiné právní výklady. Jedná se o věcný spor, který lze řešit zcela obvyklou zákonnou cestou. Městská část má právo podat odvolání a o oprávněnosti jejích námitek rozhodne nadřízený orgán, kterým je v tomto případě odbor výstavby magistrátu hl. města Prahy.

RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty MČ Prah

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout