Blokové čištění komunikací v roce 2020

Dnem 6. 4. 2020 zahajuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve vybraných oblastech městské části Praha 2 komplexní úklid komunikací (dále KUK).

KUK spolu s každodenním strojním a ručním čištěním přispívá ke zlepšení čistoty městské části a tím ke zkvalitnění životního prostředí.

Tradiční jarní blokové čištění ulic hlavního města zajistí v následujících týdnech Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid, který začne na území městské části Praha 2 v pondělí 6. dubna, zůstane zachován ve stejném rozsahu, jak jsou občané zvyklí, a proběhne v plánovaných termínech.

V rámci jednotlivých bloků nebude rozmisťováno přenosné dopravní značení o dočasném zákazu zastavení, dojde k navýšení počtu pracovníků provádějících ruční úklid z důvodů menší přístupnosti vozovek strojními mechanismy, dále bude provedeno strojní metení a splach chodníků, ruční douklizení chodníků včetně tzv. šintování, neboli zbavení chodníků plevele, popřípadě i dezinfekce vybraných objektů a lokalit.

HLEDAT TERMÍNY ČIŠTĚNÍ PRO ZADANOU KOMUNIKACI ZDE

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ PODLE BLOKŮ ULIC NALEZNETE ZDE