Blokové čištění komunikací v roce 2020

Dnem 6. 4. 2020 zahajuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve vybraných oblastech městské části Praha 2 komplexní úklid komunikací (dále KUK).

KUK spolu s každodenním strojním a ručním čištěním přispívá ke zlepšení čistoty městské části a tím ke zkvalitnění životního prostředí. Žádáme proto řidiče a majitele motorových vozidel, aby ve vlastním zájmu ve dnech prováděných KUK neparkovali v oblastech vyznačených dopravními značkami a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid komunikací. Jen při aktivní spolupráci řidičů může být úklid proveden kvalitně a v co největším rozsahu.

Předem všem řidičům děkujeme za respektování dopravního značení!

HLEDAT TERMÍNY ČIŠTĚNÍ PRO ZADANOU KOMUNIKACI ZDE

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ PODLE BLOKŮ ULIC NALEZNETE ZDE