Bezbariérový přístup v ZŠ Resslova

Rada městské části Praha 2 navrhla a Zastupitelstvo městské části Praha 2 následně v rozpočtu schválilo, že by kromě bezbariérového přístupu v ZŠ Londýnská v horní části Prahy 2 měl být zřízen bezbariérový přístup ještě v jedné škole v části spodní. Původní plán počítal se ZŠ Botičská. Na základě připomínek ředitelky školy a po projednání s dalšími školami v této oblasti bylo rozhodnuto, že bezbariérová úprava bude provedena v ZŠ Resslova. Spočívá ve vybudování bezbariérového výtahu v zadním schodišťovém prostoru, navazujícího na bezbariérový přístup přes školní dvůr z Václavské ulice a ve zřízení bezbariérového WC. Celkové náklady činí 2 121 000 Kč. Bezbariérové WC bude dokončeno do 20. srpna, stavební povolení pro výtah by mělo být vydáno do konce srpna. Vlastní instalace výtahu bude hotova do 14 týdnů po vydání stavebního povolení, tedy do konce listopadu. Dokončování stavebních akcí ve školním roce není samozřejmě ideální a často není ani proveditelné. Pro příští rok bychom chtěli některé složitější akce administrativně (zvláště projektovou přípravu) připravit již letos, i když ještě není schválen rozpočet na příští rok.

RNDr. Jan Polecha, radní za US

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout