Besamim, tance s vůní šabatu

Izraelské lidové tance propojují tradice a zvyky různorodých židovských komunit žijících v dnešním Izraeli. Při krocích tanců Oneg šabat – Potěšení ze šabatu, nebo Am segula – Vyvolený, se můžete prostřednictvím hudby a textů blíže seznámit s židovskou kulturou.
Izraelské lidové tance začaly vznikat v minulém století, kdy do tehdejší Palestiny přicházeli židovští přistěhovalci. Přinášeli s sebou zvyky a melodie z celého světa, a proto byly první tance inspirovány tradičními náboženskými úkony a melodiemi a zároveň variacemi na polku, mazurku či krakowiak. Kromě těchto vlivů, více méně evropských, se brzy projevil zájem o hudbu Arabů a beduínů. Společný tanec v kole, hudba a písně, které znali přistěhovalci ze všech koutů světa, vytvářely v době budování kibuců – osad v Izraeli – pocit sounáležitosti. Asi proto se lidové tance masově rozšířily a dodnes vznikají nové.
Název skupiny Besamim označuje kořenku, jejíž vůně má při loučení se šabatem zanechat v lidech, kteří k ní přičichli, vzpomínku na sváteční chvíle.
Skupina vznikla v roce 1995 a kromě hodin nácviku, které se konají každé úterý v Lauderově škole v Belgické ul. 25 od 18:30 do 20:30, pořádá i řadu vystoupení a soustředění Machol Čechia. Kontaktní telefon je: 0602/451 937.

Pavla Popelová

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout