Benefice byla úspěšná

Benefiční Barevná neděle 17. 6. v Kateřinské zahradě vynesla bezmála třicet tisíc korun, které budou použity ve prospěch revitalizace zahrady a rekonstrukce chrámu sv. Kateřiny. Peníze však nebyly tím nejpodstatnějším, šlo o upozornění na ojedinělý areál s barokizovaným chrámem sv. Kateřiny, který dal postavit již Karel IV.
Záměr organizátorů z občanského sdružení Dvojka sobě se za podpory MČ Praha 2, vedení VFN, sponzorů a dalších partnerů bezezbytku podařil. Návštěvníkům hráli např. J. Burian, L. Pospíšil, Radůza a další. Kostel byl po celý den přístupný veřejnosti a zahrála v něm Hudba hradní stráže Pražského hradu i primář Eliáš, který ji doprovodil na částečně zprovozněné historické varhany, na jejichž rekonstrukci dostala Společnost pro duchovní hudbu grant od MČ Praha 2. A jak dopadl turnaj v petanque? Zvítězil tým akrobatických pilotů, druzí byli závodníci z části vedení VFN a třetí místo vybojovali redaktoři ČT. Bramborová medaile, tedy 4. místo, patří týmu ÚMČ Praha 2. Užitečnost záměru ilustruje drobná příhoda z nedělního odpoledne, kdy starostu M. Basche oslovila paní, která podle vlastních slov nikdy do té doby v kostele nebyla, ač bydlí přes ulici. Zážitek ji inspiroval k nabídce deseti tisíce korun na restaurování chrámu.

sla

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout