Až se zima zahradníků zeptá, co dělali na podzim

Kromě TSK, udržující zeleň na komunikacích ve správě hlavního města, pečují o sady a parky v Praze 2 tři zahradnické firmy. Zatímco v Havlíčkových sadech, na náměstí Míru či na Tylově náměstí můžete potkat pracovníky firmy Gartensta, v Riegrových sadech či na Karlově náměstí „operuje“ firma Kunc a v Lumírových, Čechových či Zítkových sadech zase zahradníci pana Kříže. Ti počátkem listopadu vysazovali v Dřevné ulici nové lípy náhradou za dva pokácené stromy, napadené houbovou chorobou. Při té příležitosti jsme si o údržbě parků povídali s Vladimírem Křížem, šéfem firmy, která se o svůj „zelený rajón“ v Praze 2 stará již jedenáct let. Obnáší to zhruba 17 hektarů zeleně v rukou dvanácti nadšenců.

Co všechno je třeba v parcích udělat, než přijde první sníh?

Především se musíme postarat o zeleň tak, aby byly rostliny dobře zazimované. Například u růží to znamená prostřih a zavezení kompostovou zeminou. Kvůli klíněnce se zase musí „vyhrabávat“ listí „kaštanů“, protože škůdci vždy přezimují v půdě a odklizením spadaného listí můžeme zabránit prvnímu výskytu klíněnky. Shrabané listí se buď ukládá na skládky do kompostárny, nebo se odváží do spalovny. Také se vysazují macešky, aby byly na jaře na záhonech už hotové květiny.

Jaká úskalí potkávají zahradníky v centru Prahy?

Jednak je to velmi hustý provoz, přejezdy s technikou jsou velmi náročné. Ale hlavně se často setkáváme s neukázněností a vandalismem… nedávno kdosi v Čechových sadech ulámal a zkroutil větve sakury a javoru, které tu rostly už pět šest let. Velkým problémem jsou bezdomovci, ti v parcích dovedou zanechat pěkný nepořádek.

Zlepšuje se nějak „zdravotní stav“ zeleně v Praze 2, zejména stromů?

Zlepšuje se tím, že vybíráme druhy, které jsou odolnější vůči spadu… ten bohužel ve městě je, i když v poslední době zaznamenáváme určité zlepšení. Při obchůzkách s pracovnicemi odboru životního prostředí prohlížíme stromy a keře, které jsou buď napadené nějakou chorobou, nebo už dožívají. Pak je možné s předstihem naplánovat nové výsadby… v poslední době to byly již zmíněné lípy v Dřevné ulici, vysazovali jsme javor v Čechových sadech. V Lumírových sadech jsme prováděli „lávkování“, tj. zamezení sesuvu svahu, kdy se vysazují rostliny s kořenovým systémem, zpevňujícím okolní půdu.

Text a foto: len

 

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout