Arch. Josef Chochol 140 let – vycházka nejen kubistická

Ve středu 23. září 2020 jsme vzdali poctu architektu Josefu Chocholovi, od jehož narození letos uplyne 140 let, a to vycházkou po nejvýznamnějších kubistických stavbách Prahy 2, jichž byl autorem v letech 1911-14.

Všechny jeho významné kubistické realizace najdeme pod historickým Vyšehradem a jsou z let 1911-13: trojdům na Rašínově nábřeží v sousedství Vyšehradského tunelu (v tom prostředním bydlela herečka Marie Rosůlková), rohový činžovní dům čp. 98 v Neklanově ulici a zejména Kovařovicovu vilu čp. 49 v Libušině ulici s kubisticky řešenou zahradou, včetně jejího oplocení. I v těchto objektech interiéry obsahují mnoho kubistických prvků.

Průvodcem nanejvýš zasvěceným byl historik a kunsthistorik PhDr. Michael Zachař, který se léta staral o skvosty Prahy 2 jako památkář.

Text a foto: lea

Zveřejněno: 24.09.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout