Anthropoid a Street art show na Folimance

Městská část Praha 2 také v roce 2017 zpřístupňuje kryt civilní ochrany Folimanka. Desátá letošní prohlídka je plánována na sobotu 14. řína od 9:00 tentokrát do 16:00 hodin.  

O prohlídku největší podzemní stavby na území Prahy 2 je velký zájem mimo jiné proto, že bunkr byl desítky let udržován v režimu utajení pro případ obecného ohrožení Pražanů, například nebezpečnými chemickými látkami. O co byl tajemnější, o to více se Pražané toužili podívat dovnitř, v minulém režimu ovšem marně.

Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.

Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého století v ulici Pod Karlovem. Má pancéřované dveře, vlastní studny a vlastní funkční elektrický agregát o výkonu 30 kW. Kryt je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu.

Komentovanou prohlídku si i nadále mohou objednat školy kdykoliv během vyučovacího týdne na oddělení krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 2, na čísle 236 044 262 nebo na e-mailové adrese ladislav.veselak@praha2.cz.

Termíny dalších prohlídek v roce 2017 (vždy od 9:00 do 15:00 hodin): 11. listopadu; 16. prosince.

V sobotu 14. října je připraven program pro rodiny s dětmi i pro dospělé
Park i kryt Folimanka budou mezi 10. a 16. hodinou vyhrazeny zábavnému happeningu „ŽÍT KRYT“ na téma Anthropoid a street art. Akce je zaměřena na prevenci ničení městského i soukromého majetku nelegálním graffiti a poznávání historie nejen naší městské části. Děti zde spolu s rodiči mohou soutěžit, malovat a doplnit si znalosti o operaci Anthropoid v roce jejího 75. výročí.
V 10:00 akci zahájí starostka Jana Černochová slavnostním představením nové trasy geolokační hry Skryté příběhy s názvem Ukrytý
Anthropoid, vedoucí územím dvojky. Hráči se v ní dostávají do válečného roku 1942. Pomáhají dr. Petřekovi ukrývat výsadkáře,
kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, a stali se tak nejhledanějšími osobami v Praze. Odkaz na stažení aplikace a další informace o hře jsou na www.skrytepribehy.cz.
Součástí programu je výstava československých letců v řadách Britského královského letectva, která byla donedávna k vidění na vinohradské radnici.
Chybět nebude ani hudební produkce.
V parku Folimanka se uskuteční Street art show. Profesionální sprejeři a ilustrátoři budou veřejně malovat na některé z témat, jako např. Anthropoid, 2. světová válka, studená válka či bezpečnost. To vše pod heslem „kreativně a legálně“. Představí se známí sprejeři a ilustrátoři, z jejichž děl pak vznikne výstava v krytu Folimanka. Pro zájemce bude v parku fungovat kreativní workshop, kde si každý na čtyřech panelech bude moci pod odborným dohledem vyzkoušet, jak vzniká „street art“. Happening na Folimance je určen pro děti i dospělé bez ohledu na věk, jejichž koníčkem je vojenská historie, civilní ochrana a pouliční umění. Pro dětské návštěvníky je připravena soutěž, kdy u každého stánku mohou získat razítko do hrací karty. Akci „ŽÍT KRYT“ pořádá MČ Praha 2 společně s Městskou policií, úklidovou společností Komwag a Správou služeb hl. m. Prahy.

kryt
skryté příběhy


bunkr
Vytisknout