Americká 1 a Fond národního majetku

V zájmu objektivního informování našich čtenářů se vracíme k tématu o domě v Americké 1. Začátek této mediální kauzy byl letos odstartován pořadem TV3 Metropolitní expres (19. 1.) a deníkem Právo (30. 1.) a pokračoval v našich Novinách Prahy 2 (č. 2 a 3 /2001). Fond národního majetku ČR (FNM) se odvolal proti stavebnímu povolení na akci „Výstavba bytových domů Americká 1“ vydané odborem výstavby Obvodního úřadu městské části Praha 2. FNM tak využil svého práva z důvodu zamezení propadu patnáctidenní lhůty.
Poté FNM vyzval k vyjádření městskou část Praha 2 a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Po obdržení obou stanovisek, kterými byla celá záležitost vysvětlena, výkonný výbor FNM na svém zasedání dne 5. 3. 2001 rozhodl o zpětvzetí podaného odvolání proti výše zmíněnému stavebnímu povolení.
Tím byla odstraněna jedna z podstatných překážek k tomu, aby v Americké 1 mohl vzniknout nový obytný komplex a nové zdravotnické zařízení.

MBr

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout