Akce v parcích a na náměstích městské části Praha 2 v roce 2018


Přehled akcí konaných v parcích MČ Praha 2 v roce 2018
kontakt pro rezervaci: Ing. Klára Horáčková, klara.horackova@praha2.cz, tel.: 236 044 208
  Náměstí Míru
        
  Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
1. 
 Velik. trhy
  
     Vánoční trhy
2. 
        
3.
 deinstal. vel. trhů
 rezervováno
     
4. 
        
5. 
      rezervace
 
6. 
         
7. 
         
8. 
      rezervace
  
9. 
 rezervace
     Den válečných veteránů
10.
 
rezervace
     
11.
 rezervace
      
12.
      rezervace
 
13.
        
14.
instalace
Velik. trhů
       
15.
 rezervace
rezervace
    
16.
       
17.
Velik. trhy
 rezervace
     Instalace Vánočních trhů
18.
       
19.
    rezervace
  
20.
     Norský orchestr
 Vánoční trhy
21.
     Vinobraní
 
22.
       
23.
  rezervace
    
24.
      
25.
       Vánoční stromek
26.
      rezervace
27.
      
28.
   
    
29.
       
30.
       
31. 
       


 Karlovo náměstí       
  březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
záříříjen
listopad
prosinec
1.
  jižní část:
Mladí ladí jazz
       
2.          
3.          
4.          
5.       rezervace
  
6.          
7.   Jižní část:
MINT Market
      
8.         
9.         
10.Severní část:
Festival del. chutí
         
11.
          
12.       rezervace
  
13. Celé náměstí
Obnovení svátku
kopí a hřebů
        
14.
          
15.          
16.          
17.          
18.  Severní část
rezervace
       
19.     rezervace
   
20.         
21.   Jižní část:
Jóga v denním životě – Mezinárodní den jógy
     
22.         
23.         
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29. Jižní část:
Mladí ladí jazz
        
30.         
31.            Riegrovy sady
        
 březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
1.
rezervace
         
2.
         
3.
 
         
4.
          
5.
          
6.
          
7.
          
8.
          
9.

         
10.
          
11.
 
         
12.
          
13.
  
        
14.
 běh 360 Challenge
  
      
15.
          
16.
  rezervace
       
17.
          
18.
          
19.
  rezervace
       
20.
      Průlet – Downtown
Praha – sjezd
horských kol
   
21.
          
22.
          
23.
          
24.
          
25.
          
26.
          
27.
          
28.
    
      
29.
 
rezervace
       
30.
          
31.
          

  Havlíčkovy sady
        
 březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
1. 
 
rezervováno
       
2. 
          
3.
          
4. 
          
5. 
          
6. 
          
7. 
          
8. 
          
9. 
          
10.

         
11.
          
12.
  rezervováno
       
13.
          
14.
          
15.

  rezervováno
      
16.
         
17.

        
18.
 
rezervováno
       
19.
  
      
20.
         
21.
   rezervováno
  příprava vinobraní
   
22.
      Vinobraní na Grébovce
   
23.
          
24.
          
25.
          
26.
  rezervováno
       
27.
          
28.
    
      
29.
  rezervováno
       
30.
          
31.
          
Sady Svatopluka Čecha
       
 březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
1. 
          
2. 
          
3.
          
4. 
          
5. 
          
6. 
          
7. 
 
        
8. 
   rezervace
      
9. 
         
10.
         
11.
          
12.
          
13.
          
14.
          
15.
 
         
16.
          
17.
          
18.
          
19.
          
20.
   
      
21.
 
        
22.
          
23.

         
24.
          
25.
          
26.
          
27.
          
28.
    
      
29.
          
30. 
          
31.          


  Jinde         

březen duben květen červen červenec srpen září říjen
listopad prosinec
1. 
 
2.

 
 
 
3.
Parčík u Apolináře – rezervace
 
 
 
4.

 
 
 
5.

 
 
 
6.

 
 
 
7.

 
 
 
8.

 
 
 
9.

 
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 
12.
 
 
 
13.
 
 
 
14.
 
 
 
15.
 
 
 
16.
 
 
 
17.
 
 
 
18.


 
 
19.


 
 
20.


 
 
21.


 
 
22.


 
 
23.


 
 
24.


 
 
25.


 
 
26.


 
 
27.


 
 
28.


 
 
29.


 
 
30.


 
 
31.