Adventní vzpomínka na Miladu Horákovou

Adventní koncert věnovaný vzpomínce na Miladu Horákovou

Dětství a mládí Milady Horákové je svázáno s Prahou 2. Narodila se o Vánocích 1901 jako Milada Králová v dnešní Rumunské ulici a hned v lednu následujícího roku byla pokřtěna v arciděkanském chrámu svaté Ludmily. Navštěvovala Dívčí reálné gymnázium kongregace školských sester v Korunní ulici a později Státní dívčí reálné gymnázium ve Slezské ulici, kde v červnu 1921 maturovala. V té době žila s rodiči a sestrou Věrou v dnešní ulici U Havlíčkových sadů.  Po ukončení univerzitních studií se Milada Králová v únoru 1927 v českobratrském evangelickém sboru v Korunní ulici provdala za Bohuslava Horáka.

Gymnázium Milady Horákové ve spolupráci s  Klubem dr. Milady Horákové, který pečuje o památku na Miladu Horákovou a další oběti totalit, proto pořádá Adventní koncert v chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2, a to ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 19 hodin.  Tento koncert se koná již podruhé s velkou podporou farnosti u svaté Ludmily a pana faráře Jakuba Karla Berky.

Na koncertě vystoupí  pěvecký sbor Gymnázia Milady Horákové pod vedením sbormistra Ondřeje Žáka. Na programu budou adventní a vánoční skladby z období baroka a renesance a část České mše vánoční  Jakuba Jana Ryby.

Dovolujeme si  pozvat všechny, kteří s námi chtějí zažít působivé hudební vystoupení studentů v autentickém místě křtu Milady Horákové. V adventní době si v nádherném prostředí chrámu svaté Ludmily připomeneme lidi, kteří byli pro své demokratické postoje pronásledováni fašistickým a komunistickým režimem. Vděčíme jim za návrat ke svobodě a demokracii.

Pořadatelé

www.gymh.cz, www.miladahorakova.cz

Odkaz na foto: https://miladahorakova.cz/zivotopis/

Adventní koncert
Zveřejněno: 15.11.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout