9. zasedání ZMČ Praha 2

Deváté řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 30. března v Novoměstské radnici.
V úvodu jednání složil slib nový člen Zastupitelstva MČ Praha 2 pan Miloslav Hanuš, který v klubu zastupitelů ČSSD nastoupil jako náhradník za Mgr. Radka Palivce, který se vzdal mandátu, protože se přestěhoval mimo území MČ (člen zastupitelstva musí mít trvalé bydliště v obci, kterou zastupuje).
Zastupitelé rozhodli, že MČ Praha 2 přispěje ze svého rozpočtu částkou 2,9 milionů Kč navíc na opravy chodníků (chodníky jsou jinak ve správě města).
Dáje bylo projednáno udělení grantů MČ Praha 2 (viz článek na str. 4) a rozhodnuto o zajištění lékařské pohotovostní služby (viz článek na str. 1). Zastupitelé také rozhodli o udělení čestného občanství třem významným osobnostem spjatým s Prahou 2 (viz strana 8). Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ, Karlovo nám. 8, a na www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 11. května 2004 od 16:00 ve velkém sále Novoměstské radnice.    

MBr

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout