8. VYCHÁZKA | Po stopách Eduarda A.

Ve středu 27. 4. 2016 se uskutečnila třetí vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Eduarda A.

Na rozdíl od ostatních vycházek dnes – až na jednoho účastníka – nikdo z dětí netušil, o koho by se mohlo jednat. A ani onen jeden si nebyl úplně jistý. Kdo je tajuplný Eduard A.?

Nezbylo, než vydat se pátrat a cestou vyplňovat nejen mozaiku našich nových poznatků, ale i dnešní křížovku s tajenkou. Krok za krokem jsme si proto vyprávěli o životě tohoto muže.  První informace, že se narodil i zemřel v Žamberku, nám moc nepomohla. Ani druhé zastavení, už v ulici s názvem Albertov, při kterém jsme se dozvěděli, že dnešní hledaná osoba byla renesanční osobností s několika povoláními, nás kupředu moc nepostrčila. Sice jsme se dozvěděli, že se jedná mimo jiné o básníka a překladatele, ale kdo přeložil Kytici od K.J. Erbena do němčiny, jsme nevěděli. Další indicií byli přátelé hledané osoby. Mezi přátele patřili třeba TGM, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický a další. Ani to nás však v pátrání dál neposunulo. Co takhle fotografie? Ne, ne, toho pána s hustým vousem a zavalitou postavou nikdo z dětí nikdy neviděl. Jaké mu děti přisoudily vlastnosti? Podle nich byl přísný a tvrdý. Proto byly překvapené, když se dozvěděly, že měl milé a příjemné vystupování, spoustu zkušeností a byl nesmírně pracovitý a houževnatý. Neznal, co je volná chvíle. Tajenka pořád ještě nebyla vyplněná, pořád jsme netušili, jaké je příjmení hledaného muže. Pomohlo nám až další zastavení u pamětní desky, připomínající Sametovou revoluci.  Heslo „Kdy, když ne teď, kdo – když ne my“, vepsané do těch správných řádků, nás dovedlo k výsledku. Hledanou osobou je Eduard Albert!  Teď už jsme mohli k tváři přiřadit i jméno.

Ale jaké bylo jeho hlavní povolání? To jsme odhalili při posledním zastavení před budovou 1. lékařské fakulty University Karlovy. Informace, že nejprve pracoval v Innsbrucku a poté dlouhá léta ve Vídni, kde byl přednostou 1. chirurgické kliniky a poznatek, že napsal vynikající učebnici chirurgie, která byla přeložena do mnoha jazyků a používala se ještě 30 let po smrti Eduarda Alberta, nás dovedly k cíli. Eduard Albert (1841 – 1900) byl významný český chirurg a universitní profesor.

A proč po něm byl nazván celý tento universitní areál? Ačkoliv usiloval o místo přednosty chirurgické kliniky při české universitě v Praze, a měl pro něj veškeré předpoklady, nedostal ho. Proto zůstal ve Vídni, kde ho přednostou jmenovali. Nezatrpkl, naopak. Ze všech sil svou rodnou zemi podporoval a neustále se do ní z Vídně vracel.

Závěr vycházky patřil tradičnímu losování správných tajenek a kvízu. Za jeho vyplnění zaslouží tentokrát velkou pochvalu všechny školní týmy. Bylo vidět, že všichni účastníci dávali dobrý pozor. Všechny týmy pracovaly rychle a zároveň pečlivě. Vítěz ale může být jen jeden, a tak si do své letošní sbírky přidala klíček z osmé vycházky opět ZŠ Slovenská.

Ve středu 27. 4. 2016 se uskutečnila třetí vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Eduarda A.“
Zveřejněno: 04.05.2016
Vytisknout