6. VYCHÁZKA | Po stopách Karla Q.

Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.

Dnešní hledaná osoba byla všem účastníkům důvěrně známá. Většina dětí přišla na vycházku výborně připravena, protože Karel IV. se už probíral ve vlastivědě, a většina dětí si také dokázala spočítat, kdy se Karel IV. narodil, když letos slavíme 700. výročí jeho narození. Děti věděly, že díky Karlu IV. máme Karlův most, Karlštejn, Karlovu universitu i Karlovo náměstí. Nový pro ně byl poznatek, že díky Karlu IV. vznikly i Karlovy Vary. Protože děti už samy hodně znaly, zaměřili jsme se na to, co nám Karla IV. připomíná na území Prahy 2. 

Vyprávěli jsme si pověst o tom, proč Karel IV. založil Nové Město pražské, jehož část je nyní součástí Prahy 2. Objasnili jsme si, jaká pravidla při stavbě platila, co a jak se muselo naplánovat a dodržovat. Víme, co je nespalný materiál. Z doby Karla IV. se zachovaly hradby, jejichž část jsme si prohlédli. Odvodili jsme, jaké profese byly do stavby hradeb zapojeny – od lamačů kamene, vorařů a pískařů, přes cestáře, kočí a kováře až po zedníky, kameníky, tesaře a pokrývače.  Obdivovali jsme tvar kostela sv. Karla Velikého, který je dnes zasvěcen nejen tomuto panovnickému vzoru Karla IV., ale i Panně Marii, a stojí nedaleko hradeb, na nejvyšším místě Karlova. Kostel je osmiboký, přičemž číslo osm mimo jiné symbolizuje nový počátek. Sedm dní trvalo stvoření světa. Osmý den je pak prvním dnem nového týdne, novým začátkem.

Při pohledu z hradeb jsme si všimli i dalších kostelů, které Karel IV. v Praze 2 založil. Nejnápadněji se nad příkrým srázem vypínal kostel sv. Apolináře.

Kdo dobře poslouchal a pozorně se díval, dokázal hravě odpovědět na následující otázky: Ve kterém roce se Karel IV. narodil? Kdo byl otcem Karla IV.? Kdo byl matkou Karla IV.? Jaké jméno dostal Karel IV. při křtu? Jaké jméno dostal Karel IV. při biřmování? Kolik manželek měl Karel IV. během svého života? Jaké město v České republice je pojmenované po Karlu IV., protože ho založil? Jaký hrad nese jeho jméno? Jaký most nechal v Praze postavit? Jaké kostely založil v Praze 2? Jakou relikvii daroval Karel IV. kostelu sv. Karla Velikého? Co se v Praze 2 dochovalo z doby Karla IV. dodnes?

Na konci vycházky jsme z lístečků se správným zněním tajenky vylosovali tři výherce drobných cen a poté si zasoutěžili o malý klíček. V kvízu vždy vyhraje ten školní tým, který odevzdá odpovědi na všechny kvízové otázky nejrychleji. Podmínkou ovšem je, že odpovědi musejí být bez jediné chybičky. Proto jsme nemohli uznat odpověď, že jedním z povolání, která se podílela na stavbě hradeb, byli zednáři, jak to uvedl nejrychlejší tým, ani jméno Karla Velikého, ve kterém scházelo jedno písmeno, jak to uvedl druhý tým v pořadí, a tak si klíček odnesla až zástupkyně ZŠ Slovenská, která sice odevzdala vyplněný kvíz až jako třetí, ale všechny odpovědi uvedla správně.

Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“   Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“   Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“  Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“  Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“  Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnila první vycházka jarní části cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná „Po stopách Karla Q.“
Zveřejněno: 04.05.2016
Vytisknout