19. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

19. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 proběhlo 26. června. Z jednání vyjímáme: Zastupitelé rozhodli o udělení grantu na aktivity v oblasti zdravotní prevence na období roku 2001 ve výši Kč 170 000 Kč na projekt „Zlepšení orálního zdraví dětí v předškolním věku“ a dále rozhodli o udělení grantů v oblasti kultury v 2. kole grantového programu v celkové částce 327 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo požadavek na projednání odkladu termínu, ve kterém má MČ Praha 2 předložit své stanovisko ke konceptu regulačního plánu Vinohrady I. Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na internetové stránce http://www.praha2.cz.

MBr

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout