15. řádného zasedání Rady městské části Praha 2

Z 15. řádného zasedání Rady městské části Praha 2, které se konalo dne 6. 8. 2001, vyjímáme:
V oblasti majetku se rada zabývala odprodejem podílů na nemovitostech, kdy je městská část pouze menšinovým vlastníkem. Rada vyhověla žádosti Mgr. Marie Novákové a uvolnila ji z funkce ředitelky ZŠ Kladská. Dále souhlasila se záměrem podpořit uspořádání Festivalu chráněných dílen České republiky v rámci Vinohradského vinobraní.
Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na objektech: pěší promenáda Riegrovy sady, oprava bazénu v sadech Sv. Čecha, rekonstrukce parku Na Výtoni, rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni a rekonstrukce dětského hřiště U Vodárny (Korunní ul.).
Úplné znění všech usnesení naleznete po jejich ověření na úřední desce nebo na www.praha2.cz.

MBr

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout