15. řádné zasedání

Dne 19. 12. se sešlo 15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. O průběhu vás v krátkosti informujeme (úplný zápis naleznete na úřední desce, v Informační kanceláři ÚMČ a na internetové stránce www.praha2.cz).
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2000 se konalo v Novoměstské radnici. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zastupitelstvo schválilo nový jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 2 a zvolilo členy výboru kontrolního a finančního.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o udělení finančních odměn strážníkům městské policie v celkové výši 80 000 Kč za činnost v období konání MMF a odměny okrskářům (viz článek Ocenění okrskáři a strážníci Prahy 2 na této straně).
Odměny pracovníkům ve školství byly schváleny v celkové výši 597 700 Kč (podrobněji v článku Radnice nadělovala na této straně). Zastupitelstvo se rozhodlo upustit od vymáhání několika pohledávek za nájem nebytových prostor v případech, kdy by další vymáhání vedlo pouze ke zvyšování nákladů bez naděje na uhrazení dlužné částky.
Zastupitelstvo městské části Praha 2 vzalo na vědomí rezignaci na mandát svého člena ing. Ireny Ondráčkové (ČSSD) v souvislosti s jejím jmenováním zástupkyní ředitele Magistrátu hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha 2 se příště sejde 30. ledna 2001 v budově Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru č. 20. Toto zasedání (stejně jako všechna ostatní zasedání ZMČ Praha 2) jsou přístupná veřejnosti.

mgA. Martin Bradáček

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout