140 let Sokola

Jak to všechno začalo…
Mohlo by se zdát, že v r. 1862 k nám se vznikem České obce sokolské – a zároveň s tím i Pražské tělocvičné jednoty Sokol – přišlo něco zcela nového. Nicméně, cvičilo se už dávno před tím, jen se tehdy začala projevovat potřeba i v této oblasti nějak reflektovat „obrozenecká léta“.
V 60. letech 19. století nastalo určité uvolnění v celé Evropě a tělocvik se dostával do popředí. Například v Dánsku vznikl podobný tělovýchovný svaz už v r. 1861, a to z podobných pohnutek jako u nás: obrana proti germanizaci. Evropa se prostě probouzela i tělovýchovně.
Prvním a nejcennějším areálem sokolské obce je dodnes dochované sídlo Sokola pražského v Sokolské ulici č. 43. Právě tam se nachází nejstarší tělocvična, Fügnerův sál, pocházející z r. 1863. „Objekt vznikl z potřeb Sokola pražského, který původně cvičil v Malipetrově ústavu v Panské ulici, později v sále Apolo v Ječné ulici. Poté se přestěhoval do Konviktské ulice, což bylo naprosto nevyhovující, a tak bylo třeba něco hledat,“ vypráví Miloslav Pleskač, současný starosta České obce sokolské a Sokola pražského.
„Jindřich Fügner – první starosta Tělocvičné jednoty pražské – byl skvělý organizátor, demokrat a předvídavý člověk s velkou fantazií. Aniž by sokolové něco tušili, koupil pozemek v dnešní Sokolské ulici. Tenkrát tam byly hradby a zelinářské zahrady. Někdy v červnu 1863 prostě bratrům při cvičení suše oznámil: ‘Kdo chce mít sokolovnu, nechť přijde a začne na ní pracovat’. To bylo naprosté překvapení. Byli to většinou živnostníci a úředníci, prostě ‘bílé límečky’, řemeslníci přišli na stavbu až později. Podle projektu stavitele Ullmana a pod dohledem profesora Tyrše byla postavena první sokolovna nejen v Praze, ale v českých zemích vůbec. Ta dala příklad celému hnutí, podobným způsobem pak byly postaveny stovky sokoloven v Čechách a na Moravě. Tělocvična v dnešní Sokolské ulici se začala stavět v červenci, 5. prosince téhož roku se tam už začalo cvičit,“ líčí Miloslav Pleskač.
Sokolská základna se neustále rozvíjela – v r. 1912 byla na pozemku, který koupil Fügner, postavena další tělocvična. V r. 1936 tu vyrostl obytný spolkový dům, který svému účelu také slouží dodnes. V době totality prostory Sokola pražského využívala Pragovka.
Areál byl sice hrubým způsobem historicky narušen, nicméně zůstal zachován. Bratrům ze sokolského muzea, které bylo v přízemí objektu, se ještě podařilo dosáhnout vyhlášení celého areálu památkovou rezervací. Díky tomu se vzácné historické sály zachovaly.
V letech 1968 – 1978 byla při generální modernizaci areálu postavena nová tělocvična. Tím Sokol získal míčovou halu, která je v současné době po rekonstrukci. Ve 2. polovině června přivítá III. mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout